nl

 

De opdracht betrof de afbraak van twee vervallen woningen en bouw van een maximaal aantal wooneenheden op twee percelen aan de landelijke Geersstraat te Dendermonde.

De grootte van het programma  stond in schril contrast met de aanpalende bebouwingen, kenmerkend voor de straat. De stad was enkel bereid een project met meergezinsbebouwing toe te laten mits een vloeiende overgang gevonden werd tussen de aanpalen de woningen, zijnde de aan de straat gelegen woning links, en de dieper liggende bebouwing rechts.Het ontwerp beperk gehouden in bouwhoogte, met een vlakke dakvorm. Deze beide ingrepen reduceerden de dominantie binnen de omgeving reeds sterk. Bovendien sluit de woning met open carport naadloos aan bij de woning links, terwijl de zes appartementen (2x 3 per bouwlaag) worden gebouwd op de rooilijn van de woningen rechts. Daarnaast wordt het grote bouwblok van de appartementen bewust doorsneden door trappartijen, zodat de indruk gewekt wordt dat het gaat over kleinere bouwvolumes. Dit zorgt in combinatie met verzorgde groen vooraan voor een mooie integratie binnen de omgeving.